İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalığı, sindirim sisteminde, özellikle de barsaklarda (bağırsaklarda), iltihap (inflamasyon) içeren bir dizi durumu kapsar. Barsaklar (Bağırsaklar) bedenin, gıdanın sindirildiği, besinlerin ve suyun emildiği ve en sonunda atık maddelerin (dışkının) dışarı atıldığı bölgesidir. Sindirim sistemi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İnsanlar bazen İrritabl Barsak Sendromunu (İBS) ve İnflamatuvar Barsak Hastalıklarını (İBH) birbiriyle karıştırırlar. İshal ve kabızlık belirtileri benzer olsa da, İnflamatuvar Barsak Hastalığı ve İrritabl Barsak Sendromunun nedenleri farklıdır. İrritabl Barsak Sendromu, fonksiyonel bir bozukluktur, yani sindirim sistemi normal yapıdadır ama her zaman düzgün çalışmaz. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları, iltihapla sonuçlanan ve bazen barsakların (bağırsakların) yapısında hasara neden olan kronik (müzmin) bir hastalıktır.

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıklarının iki türü vardır: ülseratif kolit ve Crohn hastalığı. Bunlar, sindirim sisteminin farklı bölümlerini etkiler ve birbirinden kısmen farklı belirtiler gösterirler.

Aşağıda ülseratif kolit ve Crohn hastalığının karşılaştırmalı değerlendirmesini bulabilirsiniz:

Tablo 1: Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı arasındaki fark.
Ülseratif kolitCrohn hastalığı
Etkilenen barsak (bağırsak) bölümüHer zaman rektumu ve kolonu (kalın barsak) etkiler.Ağızdan rektuma kadar tüm sindirim sistemini etkileyebilir.
ÖzelliklerBarsağın (Bağırsağın) etkilenen bölümleri kesintisiz olarak tutulur ve arada sağlıklı bölümler bulunmaz.Barsağın (Bağırsağın) etkilenen bölümleri ve sağlıklı olanlar, birbirlerini sırayla takip eder (‘atlamalar’ vardır).
İltihap, sadece barsağın içini örten tabakayı (mukoza) etkiler.İltihap, barsak (bağırsak) duvarının tamamını etkiler.
Nadiren fistül oluşumu olur.Çoğunlukla fistül oluşumu vardır.
Genellikle 30 yaşından önce başlar. Ancak her yaşta oluşabilir, bazı kişilerde 50’lerine veya 60’larına kadar hastalık oluşmayabilir.

 

Her yaşta oluşabilir ancak genellikle gençken başlar. Crohn hastalığı olan kişilerin çoğuna bu teşhis 30 yaşına gelmeden önce konulmuştur.
BelirtilerTekrarlayan ishal durumu çok sık olur. Dışkıda sümüksü sıvı veya kan olabilir.Tekrar eden ishaller ülseratif kolitteki kadar sık görülmez.
Dışkıda neredeyse her zaman kan vardır. Kimi zaman bu, çıplak gözle de görülebilir.Kanama olabilir ama ülseratif kolitteki kadar sık değildir.
Ülseratif kolitte kabızlık oluşabilir ama Crohn hastalığındaki kadar sık değildir.Hastalığın diğer belirtileri kontrol altına alındığında da kabızlık görülebilir.
Değişken karın (mide) ağrısı; yoğunluğu ve konumu (ağrının olduğu yer) değişebilir. Karnın alt bölümünde, kalça kemiğinin üst kenarında tatsız hislere neden olabilir veya karnın ortasında spazmlarla veya krampa benzeyen ağrıyla sonuçlanabilir. Hastalığın alevlenme aşamalarında ağrı daha şiddetli olabilir. Diğer belirtiler, mide bulantısı ve kusmadır.Daha çok karnın sağ alt bölümünde tekrar eden şiddetli ağrılar olur. Bu ağrılar genellikle tuvalete gitmeden önce olur. Mide bulantısı ve kusma, özellikle karnın içinde apse veya barsakta delinme varsa meydana gelebilir.
Hastalığın yoğun alevlenme ataklarına genellikle ateş eşlik eder.Çoğunlukla ateş hafifçe yüksektir; yüksek ateş ve vücut ısısında düşme, komplikasyon ihtimalini işaret eder.
İştah kaybı, kilo kaybı ve çocukta büyümenin yavaşlaması, orta veya orta-şiddetli ülseratif kolit hastalarında her zaman görülmez. Ancak, bazı çocukların ve ergen yaştaki gençlerin büyümesi hastalık nedeniyle sınırlı olabilir.İştah kaybı, yüzde 10-20 civarı kilo kaybı. Çocuklarda ve ergenlerde büyüme bozukluğuna sık rastlanılır.
Boşaltma sorunları – tuvalete sık gitme ihtiyacının olması. Veya tenesmus (rektum boşken tuvalete gitme hissi) veya dışkıyı tutma.Özellikle alevlenme döneminde, barsakları boşaltmada sorun yaşama.
Anal ülserler oluşur, fistül ise nadiren meydana gelir.Anal ülserasyon ve fistül, Crohn hastalığından şüphelenmeye yol açan ilk belirtilerden biri olabilir.
Nörolojik veya psikiyatrik hiçbir belirti oluşmaz.Nörolojik veya psikiyatrik belirtiler, Crohn hastalığının ilk belirtilerinden biri olabilir.

 

 

İNFLAMASYON (İLTİHAP) NEDİR?

İnflamasyon (iltihap), tahriş, yaralanma veya infeksiyona karşı vücudun tepkisi anlamına gelen tıbbi terimdir. Bulaşıcı bir organizmaya (bakteriler veya virüsler gibi), antijene (vücuttaki yabancı bir madde) veya doku yaralanmasına karşı vücudun normal koruyucu tepkisidir. İltihap genellikle iyileşmeyi tetiklemeye yardımcı bir süreçtir ama doğru zamanda durdurulmaz veya kontrol altına alınmazsa hasara neden olabilir.

İnflamasyonun (iltihabın) özellikleri:

 • Şişme
 • Kızarıklık
 • Etkilenen dokularda ısı artışıdır.

Barsağın (Bağırsağın) inflamasyonu, kanama, ülserasyon ve ağrının yanı sıra irin ve mukus oluşumuyla sonuçlanabilir

 

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARININ GENEL BELİRTİLERİ

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıklarının karakteristik belirtileri şunlardır:

 • İshal (sık sık akıntılı veya tane şeklinde dışkılama)
 • Karın ağrısı
 • Dışkıda kan
 • Dışkıda irin ve mukus
 • Ağrılı barsak hareketleri
 • Kilo kaybı
 • Ateş ve genel sağlığın etkilenmesi

Gastrointestinal infeksiyon (veya ‘mide infeksiyonu’) ve irritabl barsak sendromu (İBS) da bu belirtilerden bazılarına neden olabilir.

Bu bir mide infeksiyonu mu?

Sıradan bir gastrointestinal infeksiyon ve İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalığı arasındaki fark zaman faktörüdür. İnfeksiyonda, neredeyse her zaman, bir veya en fazla iki haftada belirtiler kaybolur İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında ise, belirtilerin yok olması daha uzun sürer ve belirtiler geri geldiğinde başka ataklar veya alevlenmeler olacaktır.

Hastalığım İrritabl Barsak Sendromu mu, İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalığı mı?

İrritabl barsak sendromunun belirtileri, karın ağrısı, ishal ve kabızlıkla sınırlı olma eğilimini gösterir. Ayrıca dışkınızda kan, ateşiniz veya kilo kaybınızın olması da İrritabl Barsak Sendromunda pek muhtemel değildir. Hastalığınızdan endişeleniyorsanız veya emin değilseniz mutlaka doktorunuzla görüşün.

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıklarının uyarı niteliğindeki belirtileri

 • Ateş
 • Hızlı nabız
 • Genel olarak iyi hissetmeme
 • Şiddetli veya hızlı kanama

Bir kişi İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalığına yakalandığında ne olur?

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalığı olan birçok insanın belirtilerin kötüye gittiği, alevlenme, aktif evre, nüksetme veya ‘atak’ olarak bilinen dönemleriyle birlikte hastalığın durgun olduğu ve birkaç belirtinin olduğu veya hiçbir belirtinin mevcut olmadığı, remisyon olarak bilinen dönemleri olur.

Alevlenmelerin sayısı, türü ve uzunluğu değişkendir ve İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıkları farklı kişileri farklı şekillerde etkiler.

Alevlenmelerin uzunluğuna ve sıklığına bağlı olarak İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıkları farklı türlere ayrılabilir:

 • Tekrarlayan – alevlenmeler yılda bir kereden daha sık oluşur
 • Aralıklı – alevlenmeler arasındaki süre bir yıldan uzundur
 • Kronik – bir atak bir yıldan uzun sürerse kroniktir
 • Akut – çok yoğundur ve inflamasyonun ilerlemesi hızlıdır
 • Tekrar faaliyete geçme – inflamasyon, barsağın daha önce etkilenen bölümünde tekrar alevlendiğinde oluşur. Bu durum, çoğunlukla ilaçlara devam edilmediğinde meydana gelir.

Çoğu kişide Kronik Aralıklı İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalığı olarak bilinen, arada remisyon dönemleri olan daha uzun süren alevlenmeler mevcuttur.

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARININ NEDENLERİ NELERDİR?

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıklarının nedenleri hala tam olarak net değildir. Ancak birçok uzman, bunun çok faktörlü (çeşitli farklı etkenin rol oynadığı) bir açıklaması olduğuna inanmaktadır. Bu faktörler aşağıdakileri içerebilir.

 • Genetik:
  • Bilim insanları halihazırda, NOD2/CARD 15 adı verilen ve Crohn vakalarının en az yüzde 20’sinde rastlanılan bir gen tespit etmiş bulunuyorlar. Hastalıktan etkilenen bireylerin yüzde 15 ila 20’ sinin bu hastalıklara sahip olan bir akrabası olabilmekte, ancak henüz kalıtım yoluyla geçtiğine dair kesin bir bulgu bulunmamaktadır.
  • Araştırmacılar Ülseratif Kolitin kalıtsal olabileceğini buldular. Aslında, ülseratif koliti olan insanların yüzde 20’sinin ülseratif koliti veya Crohn hastalığı olan birinci dereceden bir akrabaları (birinci dereceden kuzen veya daha yakın) bulunmaktadır. Bu nedenle, belirli bir ilişki tespit edilememiş olsa da genetik faktörler hastalıkta rol oynamaktadır.
 • Vücudun bağışıklık sisteminde uygunsuz bir reaksiyon
 • Çevreyle ilgili bir faktör

Bu da, aile bireylerinin Ülseratif Kolit veya Crohn hastalığına yakalanıp yakalanmayacaklarını tahmin etmenin bir yolu olmadığı anlamına gelmektedir.

Nedeni ne olursa olsun, Ülseratif Kolitte ve Crohn hastalığında, bir şeyin bağışıklık sistemini tetiklediği ve bunun da barsaklarda inflamasyon yarattığı düşünülmektedir. Bu inflamasyon olması gerektiği gibi sona erdirilmediğinde, gastrointestinal kanalda hasara ve Ülseratif Kolit ile Crohn hastalığına yol açmaktadır.

Önemli bir husus, ne Ülseratif kolitin ne de Crohn hastalığının bulaşıcı olduğudur. Bunun anlamı, bu durumdaki birinden hastalık ‘kapamayacağınız’ gibi, hastaysanız siz de başkalarına ‘bulaştıramazsınız’.

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları belirtilerini kötü yönde etkileyebilen olası tetikleyiciler

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıklarının kesin nedeni net olmasa da, belirtilerin kötüye gitmesine neden olan bazı tetikleyiciler vardır.

Bunların arasında:

 • Stres – Bazı kişilerde duygusal karışıklıklar belirtilerin alevlenmesine yol açabilir
 • İlaç alımı zamanlarından sapmalar/yanlış dozda ilaç alma
 • Non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID) veya antibiyotikler gibi bazı ilaçların yakın zamanda kullanılması
 • Bazı gıdaların alınması – bazı besin türleri alevlenmeleri tetikleyebilir
 • Sigara kullanımı – Araştırmalar, sigara kullanmanın Crohn hastalığı olan hastaları olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Sigaranın Ülseratif kolite etkisiyle ilgili kanıtlar çelişkilidir, ancak sigara kullanmak genel olarak sağlığınıza zararlıdır

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI TAMAMEN İYİLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıkları ‘geçmez’ ama yaşam biçiminde değişiklikler ve tıbbi tedavilerle yönetilebilir. Bazı insanların uzun süren remisyon (belirtilerin olmadığı) dönemleri varken diğerleri daha sık atak yaşamaya eğilimli olabilir. Ancak iyi bir yönetimle, yaşam beklentileriniz hiç etkilenmeden veya çok az etkilenerek yine de eksiksiz ve ‘normal’ bir hayat sürdürmeyi hedefleyebilirsiniz.

Teşhisi takip eden ilk yılda gösterdiğiniz gidişat İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıklarının seyrinin nasıl olacağı hakkında iyi bir göstergedir. Teşhis sonrasındaki bir yıl veya daha uzun süreli bir remisyon iyi bir işarettir. Bu süre içinde ikiden fazla atak olması ise daha sorunlu bir hastalığa işaret edebilir.

İnflamatuvar Barsak (Bağırsak) Hastalıklarının uzun dönemli sonuçlarını tahmin etmek çok güçtür. Doktorunuzun hastalığınızın seyrini izleyebilmesi için düzenli olarak kontrole gitmeniz gerekecektir. Buna ek olarak, özellikle idame tedaviniz herhangi bir sebeple başarısız olursa, hastalığınızın tekrar değerlendirilmesi için size yeni tetkikler yapılması gerekebilir.

Ancak birçok vakada, etkili bir yönetim planı oluşturulduktan sonra, kontrollerinizin sıklığı düşecek ve eksiksiz ve aktif bir yaşam sürdürmekte özgür olacaksınız.

ormumşi inflamatuar bağırsak hastalıkları  tedavisine destek amaçlı olarak nasıl etki eder ve fayda verir ?

ormumşi dokusu hasarlanmış ve yaralanmış ve dolayısıyla iltihaplanmaya bağlı olarak şişlik ve ağrı yapan ülseratif koliti  ve crohnu anti inflamatuar özelliğiyle iltihabını temizler organik bileşikleriyle hasarı onarır

Kullanım Şekli

sabahleyin aç karnına 1 su bardağı ılık suyun içerisine bir gram ormumşi eritilerek ve akşamleyin yatmadan önce bir su bardağı ılık suyun içerisine bir gram ormumşi eritilerek yani toplamda günde 2 gram alınarak kullanılır

10 gün kullanılır iki gün ara verilir 50 yaş altı olanlar da 4 ay 50 yaş üzeri olanlarda ise 8 ay kullanılır  metabolizma hızına göre yaşa göre  bu kullanım süresi değişebilir

MAĞAZA BÖLÜMÜMÜZÜ ZİYARET EDEBİLİR SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir