Ormumşi Şirketi ne zaman kuruldu?

18. asırda meydana gelen Sanayi Devrimi ve devamında olan Tanzimat ve Islahat fermanlarının insanlığa bir zincir olarak vurduğu ve bir kara leke olarak halen devam eden ve insanları kendisine muhtaç olmadıkları halde kendisine mahkum eden ihtiyaç olmadığı halde fazladan tüketimi zorlayan ihtiyaçmış gibi hissettiren kapitalist sömürgeci vahşi bir sisteme tepki olarak ve onu ortadan kaldırmaya dönük bir çalışma olarak Ormumşi Gıda Sağlık ve Kozmetik Şirketi bir sosyal sorumluluk projesi olarak 2017 yılında kurulmuştur.