Gıda sağlık ve kozmetik alanında hem ekonomik hem sosyal hem ruhsal hem de bedensel olarak sömürülen insanımızı bilinçlendirmek ve ihtiyaç duydukları asıl yaşam tarzına döndürerek ve yönlendirerek coğrafi keşifler, sömürgeler ve neticesinde sanayi devrimi gibi bir kapitalist sisteme olan mahkumiyeti ve vurdukları zincirleri kırarak ortadan kaldırıp önceden olduğu gibi gıda sağlık ve kozmetik alanında insanları sahip oldukları ata tıbbına tıbbı nebeviye en sağlıklı ve uzun ömürlü hayata özentisiz ve ihtiyaç duyulan yaşama kendilerini canlı tutan ve yücelmelerini sağlayan geleneklerine yeniden bağlanmalarını sağlamak aslında insanları bu üç alanda bağımlılıktan kurtararak asıl ihtiyaç duydukları özlerine döndürmek ana amacımızdır.