Hafıza kaybı sık görülen bir şikayettir. Yaşlılar arasında özellikle yaygındır, ancak genç insanlar tarafından da bildirilebilir. Bazen hasta yerine aile üyeleri hafıza kaybını bildirebilir. Klinisyenler ve hastalar sıklıkla hafıza kaybının yakında görülen demansı işaret ettiğinden endişe duymaktadır.Bu endişe demansın ilk bulgusunun tipik olarak hafıza kaybı olduğuna dair ortak bir bilgiye dayanmaktadır. Bununla birlikte, çoğu hafıza kaybı demansın başlangıcını temsil etmez. Hafıza kaybının en yaygın ve en erken şikayetleri genellikle isimleri ve araba anahtarlarının yerini veya sık kullanılan öğeleri hatırlamakta zorluk çekme olarak kendini gösterir.Hafıza kaybı daha şiddetli hale geldiğinde bu durumda olan insanlar faturalarını ödemeyi veya randevuları almayı hatırlamaz. Hafıza kaybı olan insanlar, soba kapatmayı unutarak, evden çıkarken evin kilidini unutarak veya izlemeleri gereken bir bebeği veya çocuğu takip etmeyi unutarak tehlikeli durumlara yol açabilirler. Hafıza kaybının nedenine bağlı olarak diğer semptomlar (örn., Depresyon, karışıklık, kişilik değişikliği, günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili zorluklar) olabilir.

Yaşa Veya Hastalıklara Bağlı Olarak Ortaya Çıkabilir

Yaşa bağlı hafıza zayıflığı , yaşlanma ile ortaya çıkan hafızanın kötüleşmesi anlamına gelir. Bu durumda olan insanlarda yeni hatıralar oluşturmak (örneğin, yeni bir komşunun adı, yeni bir bilgisayar şifresi) ve yeni karmaşık bilgi ve görevleri (ör. Çalışma prosedürleri, bilgisayar programları) öğrenmek daha uzun sürer. Yaşa bağlı hafıza zayıflaması zaman zaman unutkanlığa (örn. Araba anahtarlarını yanlış yerleştirme) götürür. Bununla birlikte, biliş tam olarak bozulmamıştır. Soruları düşünmek ve cevaplamak için yeterli zaman göz önüne alındığında, bu durumdaki hastalar genellikle bozulmamış bellek ve bilişsel işlevleri belirterek bunu yapabilir. Hafif kognitif bozukluğu olan hastalar, yaşa uygun kontrollerde nispeten korunmuş hafıza deposundan bazen yavaş hafıza alımı yerine gerçek hafıza kaybına sahiptir. Hafif kognitif bozukluk, önce kısa süreli (ayrıca epizodik olarak da adlandırılır) hafızayı etkileme eğilimindedir. Hastalar, son konuşmalarını, sık kullanılan öğelerin yerlerini ve randevuları hatırlamakta zorlanırlar. Bununla birlikte, uzaktan olaylar için bellek, dikkat olarak da bozulmamıştır (ayrıca çalışma belleği de denilmektedir – hastalar liste öğelerini tekrarlayabilir ve basit hesaplamalar yapabilir). Hafif bilişsel bozukluk tanımı giderek gelişmekte; Hafif bilişsel bozukluk, bazen hafızada veya günlük fonksiyonu etkilemek için yeterince ağır olmayan diğer bilişsel işlevlerde bozulma olarak tanımlanmaktadır.  Hastalar demans hafıza kaybı artı bilişsel ve davranışsal disfonksiyon kanıtları gösterirler.  Örneğin, sözcükleri bulma  veya nesnelere isim verme , önceden öğrenilen motor aktiviteleri (apraksi) veya yemek, alışveriş ve fatura ödemeleri gibi günlük görevleri planlama ve düzenleme  konusunda zorluk çekebilirler. Kişilikleri değişebilir; Örneğin, alışılmadık derecede sinirli, endişeli, ajitasyona uğramış ve  esnek olamayabilirler.Demans hastalarında depresyon sık görülür. Bununla birlikte, depresyonun kendisi demans simüle eden hafıza kaybına neden olabilir (psödodementia). Bu tür hastaların genellikle başka depresyon özellikleri vardır.Deliryum , şiddetli bir enfeksiyon, bir ilacın yan etkisi veya uyuşturucudan kaynaklanabilen akut karışık bir durumdur. Deliryumu olan hastalarda hafızada bozukluğu vardır, ancak bunların ana sebepleri genellikle hafıza kaybı değil, zihinsel durum ve bilişsel işlev bozukluklarında şiddetli küresel değişikliklerdir. Etkilenen günlük işlevler basit görevlerdir ama yaşamı gerçekten olumsuz etkileyebilirler.

Hafıya kaybı hastalığa Bağlı değilse Geliştirilebilir

Japonya ve/veya Çin de kullanılan alfabenin kaç karakter oluşturduğunu biliyor musunuz? Biz söyleyelim iyi bir okumacı olmak için tam 7000 adet karakteri bilmeniz gerekir. Bu da şu demek oluyor. Bu insanlar resimlerle öğrendikleri için hafızaları çok güçlüdür. Kolayca yabancı dil öğrenebilirler. Resimleri çok kolay zihinde şekillendirebilirler. İnsan zihni semboller renkler ve görüntüler-seslerle hatırlar ve çalışır. Söz gelimi size kahverengi dendiğinde yazı olarak “kahverengi” yi hatırlamazsınız direkt olarak kahverengi-renk zihninizde belirir. Yani beyin renklerle görüntülerle seslerle çalışır. Belleği güçlendirmek için sürekli olarak resimlerle çalışmalısınız. Belki 20 yıl önce izlediğiniz “iyi-kötü-çirkin” filmini çok iyi hatırlayabilirsiniz. Ancak geçen hafta okuduğunuz bir gazeteyi hatırlamazsınız. Bunun nedeni nedir? Beyin görüntülerle sembollerle renklerle çalışır. Hafızanızı geliştirmek istiyorsanız kronik bir nörolojik veya ruhsal bir hastalığınız yoksa zihninize daha çok resim sembol ile doldurarak hafızanızı güçlendirebilirsiniz.

Hafıza Kaybı ve Belirtileri

Geçirilen birçok hastalık (sadece Alzheimer değil) yetişkinlerde hafıza kaybına sebep olabilir. Hızlı tanı ve düzenli bakım hafıza kaybını önlemek için oldukça önemlidir.

Herkes bazen bazı şeyleri unutur. Arabanızın anahtarını ya da yeni tanıştığınız birinin ismini unuttuğunuz sıklıkla oluyordur.

Bellek sorunları ve diğer düşünme becerilerindeki düşüş büyük ölçüde yaşa bağlıdır. Fakat yaşa bağlı olarak oluşan hafıza kaybı ile hastalıkların sebep olduğu hafıza kayıpları arasında fark vardır. Bazı hafıza kayıplarına ise tedavi yöntemleri sebep olabilir.

Hafıza Kaybı ve Yaş

Yaşa bağlı hafıza kaybı sağlıklı, dolu dolu geçen hayatınıza engel olmaz. Bu oldukça normaldir ve her insanda gözlemlenen bir durumdur. Yeni tanıştığınız bir kişinin adını unutursunuz ancak belli bir süre sonra hatırlarsınız. Bazen hatırlamak için yapmanız gerekenleri yazar, küçük notlar alırsınız. Bu değişiklikler genellikle kontrol edilebilir. Sosyal hayatınızı, çalışma yetinizi kaybetmenize sebep olmaz.

Hafıza Kaybı ve Bunama

Bunama; hafıza, karar verme yetisi, dil ve diğer yetilerdeki onarılamayan semptomların sebep olduğu durumdur. Bunama yaşın ilerlemesi ile başlar ve çalışma yetisinde, sosyal ilişkilerde sorunlara sebep olur.

Hafıza kaybı, bunamanın ilk ve fark edilebilir işaretidir. Erken dönemde ortaya çıkan belirtiler:

 • Sürekli olarak aynı soruyu sormak
 • Konuşurken sıkça kullanılan kelimeleri unutmak
 • Kelimeleri karıştırmak (Örneğin; yatak yerine masa demek)
 • Benzer işlemleri daha uzun sürede tamamlamak
 • Nesneleri yanlış yerlere koymak ( Örneğin; cüzdanı mutfak çekmecesine koymak)
 • Yürürken veya araba kullanırken tanıdık yerlerde kaybolmak
 • Davranışlarda sebepsiz yere ani değişimler
 • Belli yönergeleri takip etme yetisini kaybetmek

Beyne zarar veren hastalıklar:

 • Alzheimer (en yaygın görülen bunama hastalığı)
 • Vasküler demans (multi-infarkt demans)
 • Frontotemporal demans
 • Lewy cismi demansı

Bu hastalıkların hepsi farklı süreçlere sahiptir.Ancak hafıza kaybı her zaman bu hastalıkların ilk işareti olmayabilir.

Hafif Bilişsel Bozukluk

Hafif bilişsel bozukluk düşünme yetisinde belirgin farklılıklar yaratır. Fakat bu insanların günlük yaşantılarına zarar verecek derecede şiddetli değildir. Sosyal hayatlarında bozukluklara sebep olmaz. Araştırmacılar ve uzmanlar bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Araştırmalar sonucunda ise, bu durumun birçok insanda Alzheimera ve bunamaya yol açtığını belirtiyorlar. Bazı insanlarda ise hafıza kaybının bir süre devam ettiği fakat tüm semptomları göstermeden rahatsızlığın sona erdiği gözlemleniyor.

Geri Dönüşümlü Hafıza Kaybı Nedenleri:

Birçok tıbbi problem, hafıza kaybı ya da diğer demans benzeri semptomlara neden olabilir. Bu koşulların çoğu başarıyla tedavi edilebilir ve geri dönüşümlü bellek bozukluğuna neden olan koşullar için doktorunuz size yardımcı olabilir.

Geri dönüşümlü hafıza kaybının olası nedenleri şunlardır:

 • İlaçlar: Tek bir ilaç veya belirli ilaç kombinasyonları unutkanlık ya da karışıklığa neden olabilir.
 • Küçük kafa tramvaları ya da yaralanmalar: Düşme veya herhangi bir kaza sonucu kafaya alınan darbeler, bilinç kaybına yol açmayan bir yaralanma bile hafıza sorunlarına neden olabilir.
 • Depresyon ya da diğer ruh sağlığı bozuklukları: Stres, kaygı veya depresyon, unutkanlık, kafa karışıklıkları, konsantrasyon güçlüğü ve günlük aktiviteleri yapabilme yetisinden alıkoyan diğer tüm sebepler hafıza sorunlarına neden olabilir.
 • Alkolizm: Kronik alkolizm zihinsel yeteneklerde ciddi hasarlara sebep olabilir. Ayrıca alkol ilaçlarla etkileşim yaparak bellek kaybına neden olabilir.
 • B12 Vitamini eksikliği: B-12 vitamini sağlıklı sinir hücrelerinin ve kırmızı kan hücrelerinin korunmasına yardımcı olur. B-12 vitamini eksikliği -yaşlılarda ve yetişkinlerde- yaygın bellek sorunlarına yol açabilir.
 • Hipotiroidizm: Yeterli faaliyet göstermeyen tiroid bezi (hipotiroidizm), besin maddelerinin işlemden geçme süresini uzatır ve hücrelerin (metabolizma) enerji oluşturma işlemini yavaşlatır. Hipotiroid, unutkanlık ve diğer düşünme sorunları neden olabilir.
 • Tümörler: Beyinde bulunan tümör, hafıza sorunları veya diğer demans benzeri semptomlara neden olabilir.

Peki Doktorunuzu Ne Zaman Görmeniz Gerekir?

Eğer hafıza kayıplarından şikayetçi iseniz derhal doktorunuza danışın. Doktorunuz hafıza bozukluğu derecesine karar vermek için testler yapar ve nedenini teşhis edebilir.

Doktorunuz size birçok soracaktır ve ailenizden birisi ya da bir arkadaşınızın da yanınızda bulunması doktorun gözlem yapmasını kolaylaştıracaktır.

Bazı sorular:

 • Düzenli olarak hangi ilaçları kullanıyorsunuz? Ve bu ilaçların dozları nelerdir?
 • Yakın bir zamanda yeni bir ilaca başladınız mı?
 • Hangi işleri yapmakta zorlanıyorsunuz?
 • Hafıza kaybıyla başa çıkmak için neler yaptınız? Yaptığınız şeyler yardımcı oldu mu?
 • Alkol kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız günlük tüketiminiz nedir?
 • Kaza, düşme , yaralanma vb sebeplerle başınıza darbe aldınız mı?
 • Yakın zamanda geçirdiğiniz bir hastalık var mı?
 • Yakın zamanda üzüntü, depresyon veya kaygı gibi sorunlar yaşadınız mı?
 • Günlük rutininiz nedir? Yakın zamanda değişti mi?

Genel fiziksel sorular dışında, doktorunuz hafıza ve diğer düşünme yetilerinizi ölçümlemek amacıyla göreceli olarak kısa soru-cevap testleri uygulayacaktır. Doktorunuz aynı zamanda kan testleri ve beyin görüntüleme testleri isteyecektir. Ayrıca sizi, bir nörolog, psikiyatrist, psikolog ya da geriatrist gibi, bunama veya bellek bozuklukları tanısında uzman olan bir başka doktora yönlendirebilir.

Tanının Önemi

Hafıza kaybı ve bunama ile başa çıkmak zordur. Çoğu insan hafıza kaybını –ne kadar ciddi olduğunu anlamadan- gizlemeye çalışır. Hasta için her ne kadar zor bir adım olsa da tanı çok önemli bir evredir. Tanı düzenli bir tedavi görerek hastanın iyileşmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle erken tanı her hastalıkta olduğu gibi hafıza kaybında da oldukça önemlidir. Bunun nedenleri:

 • Hastalığı atlatmak için tedavilere başlamak
 • Hastalık hakkında bilgi sahibi olmak ve arkadaşları, aileyi bu konuda bilinçlendirmek
 • Gelecekteki bakım tercihlerini belirleme
 • Bakım tesisleri veya evde bakım seçeneklerini belirleme
 • Mali veya hukuki konulardan haberdar olmak

Doktorunuz hafıza kaybı ve diğer demans belirtileri ile başa çıkmanızda yardımcı olmak için size uygun toplum kaynaklarını ve kuruluşlarını – Alzheimer Derneği gibi – belirlemenize yardımcı olabilir.

Ormumşi hafıza kaybı ve türevleri çeşitlerinin tedavisine destek amaçlı olarak nasıl etki eder fayda sağlar?

Ormumşi zihinsel bilişsel ve duygusal fonksiyonları güçlendirerek beyinde meydana gelmiş her türlü nörolojik ve nöropatik sıkıntıları giderir  sinir sistemini ve hafıza gücüyle alakalı tüm ihtiyaç duyulan organik bileşik ve mineralleri hafızaya sağlar böylece sinir yıpranmaları düzensiz uyku ve düzensiz beslenme gibi hafıza kaybına ve türevlerine sebebiyet veren etkenlerle mücadele eder. Beyinde unutkanlığa sebep olabilecek tümör belirtilerini  serbest radikalleri yok ederek ortadan kaldırır. Neticede beyinde zarar görmüş olan hücreler onarılır gerekli mineral takviyesi yapılarak tüm hafıza işlevleri yerine gelir.

Kullanım Şekli

Sabahleyin aç karnına 1 su bardağı ılık suyun içerisine bir gram Ormumşi eritilerek ve akşamleyin yatmadan önce bir su bardağı ılık suyun içerisine bir gram Ormumşi eritilerek yani toplamda günde 2 gram alınarak kullanılır.

10 gün kullanılır, iki gün ara verilir. 50 yaş altı olanlar da 4 ay, 50 yaş üzeri olanlarda ise 8 ay kullanılır . Metabolizma hızına göre yaşa göre  bu kullanım süresi değişebilir.

MAĞAZA BÖLÜMÜMÜZÜ ZİYARET EDEBİLİR SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir